Euskadiko Birgizarteratze Institutuak (IRE-EBI) lankidetza-hitzarmen bat sinatu du Gipuzkoako Abogaiaren Elkargo Ohoretsuarekin; prestakuntza-proiektuen elkartrukean eta baterako garapenean oinarritutako akordio bat.

Lankidetza-hitzarmenaren helburua gatazkak ikuspegi leheneratzailetik konpontzeko praktika alternatiboak garatzea da, bitartekaritza eta justizia leheneratzaileko beste teknika batzuk sustatuz.

Hitzartutakoaren arabera, IRSE-EBIk abokatuen arloko formazioak eskainiko ditu. Horretarako, jardunaldiak eta mintegiak antolatuko ditu, bai eta prestakuntza- eta jardunbide egokien programak ere, arlo hauetan: justiziaren arloko lankidetza profesionala, zigor-betearazpena, biktimari arreta ematea, bitartekaritza penala, zibila, merkataritzakoa, administrazioarekiko auziena, justizia leheneratzailea, gazte-justizia…

Antolatutako lehen prestakuntza-ekintza Familia Bitartekaritzako, Bitartekotza Zibileko eta testuinguru bateratuko Etengabeko Prestakuntzako Ikastaroa izango da, urriaren 19tik abenduaren 2ra bitartean, eta erabiltzaileei hainbat arlotako prestakuntza eskainiko zaie.